Välkommen till ett alternativt boende!

Complete Living är en lite personligare verksamhet med erfaren, kvalificerad och professionell personal med inriktning på boendet.

Vi erbjuder jour- och familjehemsplaceringar framför allt i boendeformen bredvid-boende, hos utredda och godkända familjer som ger det stöd som behövs i boendet, eller i enskilda och fristående lägenheter. Verksamheten som är tillståndspliktig har IVO-tillstånd. 

Vi bemöter de boende i sina hem utifrån ett tryggt och familjärt förhållningssätt med engagemang och med fokus på sunda lösningar.

Med stor tillgänglighet och flexibilitet fokuserar vi på den boende och dennes behov där det övergripande i vardagen ska bli hanterbart och meningsfullt, väl anpassat efter förmåga.