Om oss - och hur vi arbetar

Vi är en liten verksamhet som sedan 1990 arbetar utifrån varierade uppdrag, i huvudsak åt socialtjänsten. Vi har ett stort nätverk som utvecklats genom åren varför olika kvalitativa insatser kan erbjudas. 

Fokus är på den boende och dennes behov där det övergripande i vardagen ska bli hanterbart och meningsfullt, väl anpassat efter den boendes förmåga. Arbetet sker utifrån ett systemteoretiskt helhetsperspektiv utifrån gemensamma mål och för att tillsammans skapa en givande tillvaro. 

Då boendeuppdrag utförts enligt upprättade avtal från socialtjänsten och placeringsorsaken varierat, har vi lagt stor vikt vid att vara tillmötesgående och flexibla med fokus på den boende och att skapa trygghet. 

Vi möter den eventuella kris som kan upplevas vid flytt genom stor närvaro, empati och med hög beredskap för samtal. Vi erbjuder en engagerad och välstrukturerad vistelse med kvalificerade medarbetare med lång erfarenhet av socialt arbete (socionom och kbt-steg 1) och god kompetens inom området jour-/familjehem, kurativt- och terapeutiskt arbete, missbruksvård, kulturell- och hedersrelaterad problematik, om relationsvåld och dess olika processer och myndighetskontakter samt skyddsbehov och säkerhetsplanering. 

Företaget S.Wallin konsulttjänst - Complete Living verksamhet har IVO-tillstånd som konsulentstödd jour-och familjehemsverksamhet.

Vår målgrupp var i begynnelsen i huvudsak barn och ungdomar men har genom åren utvecklat till att erbjuda insatser och boenden för fler målgrupper. Under fem år arbetade vi som jour- och familjehem hem till ungdomar och var då kontrakterade till en kommun i Stockholms län. Därefter ombildades verksamheten och drevs i drygt tio år som HVB, hem för vård och boende, en jourhemsverksamhet som riktade sig till barn och unga som av olika skäl inte kunde bo kvar i sin ursprungliga familj. Tillstånd från Länsstyrelsen i Stockholms län. Vi har även tagit emot familjer som varit i akut behov av boende, hos familj eller i separat lägenhet och med tillgång till behovsanpassat stöd och olika typer av kvalificerade insatser, även över längre tid.

Upptagningsområdet har i framför allt varit kommuner från Stockholms län, men även från övriga riket. Våra tjänster och boenden är i huvudsak lokaliserade i Stockholms och Östergötlands län. Referenser kan lämnas.