Övriga tjänster

Verksamheten ”Complete Living” som arbetar efter behovsanpassade insatser kan i viss utsträckning erbjuda skyddat boende, boendestöd, kvalificerad kontaktman och umgängesstödjare m.m.

Goda relationer med olika arbetsgivare finns vilket innebär möjligheter att kunna erbjuda såväl praktik- som arbetsuppdrag.

Verksamheten strävar efter ett arbete med fokus på friskvård och har ett nära samarbete och god tillgång till samtalsterapeut och personlig tränare. Vi vill ge möjlighet för den boende att finna ett välmående och försöka stärka individen, se dennes egna resurser och därmed skapa förutsättningar att ta eget ansvar i arbetet att förändra, hantera och göra vardagen meningsfull.