Jour- och familjehemsboende

Verksamheten erbjuder i såväl akutplatser som tillsvidareplaceringar där vi arbetar med fokus på den boende och hens välbefinnande, där den boende får möjlighet att påverka sin situation utifrån förmåga att ta eget ansvar. 

Efterfrågan på jourplatser har genom åren varierat vilket resulterat i att verksamheten kontrakterat boenden runt om i Stockholms Län och även i närliggande län. De familjer som är aktuella och erbjuder "bredvidboendemöjligheter" alternativt lägenhet i egen villa, är utredda och godkända enligt Socialstyrelsens kravmall för kommunala familjehem. IVO-tillstånd finns. Dessa familjer har regelbunden handledning och tillgång till ”bakjour” dygnet runt.